Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.

Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Teenuse sihtrühm on vähenenud töövõimega töötu, õppiv või koondamisteatega tööotsija või töötav inimene. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kelle tervis on (ootamatult) halvenenud või kes on puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Nõustajal peab olema nõustatavaga sarnane puue või tervisehäire ning ta peab olema läbinud kogemusnõustamise alase koolituse.

Kogemusnõustamine hõlmab:

 • kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla;
 • jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 • nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks;
 • töötamise kogemuse jagamist, kliendi julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või töötamist jätkama;
 • vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite kasutama õpetamist.

Nõustamine võib toimuda nii individuaalse kui grupinõustamisena.

Kogemusnõustamist on kliendil võimalik saada maksimaalselt 10 akadeemilist tundi, põhjendatud vajadusel võib teenust osutada suuremas mahus.

Töötule kliendile makstakse kogemusnõustamisel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid.

Teenuse maksumus: 40€ / ak.tund

Sihtgrupp

Inimesed, kellel on soov paremini toime tulla oma eluga ja kelle toimetulekuraskusi põhjustavad füüsilised vaevused ja/või erinevad psühholoogilised ning psüühilised seisundid nagu näteks:

 • meeleolulangus ja depressioon;
 • ärevus, paanika;
 • erinevad sõltuvusprobleemid sõltuvushäired ja kaassõltuvus (alkohol, uimastid, ravimid, mitmesugused tegevused;
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispekter;
 • muud psühholoogilised probleemid nagu heitumine, madal enesehinnang, enesesüüdistused, hirm muutuste ees, suhtlemisraskused ja konfliktid, sotsiaalne hirm, suhteraskused lähedastega, keeruline toime tulla ebaeduga, puudub jõud ja huvi elu vastu;
 • erinevad elukriisid (lein, tõrjutus, alaväärsus, perekondlikud probleemid, üksikvanem) toimetulekul;
 • stress, läbipõlemine (tööstress, töö kaotusest tingitud stress, suhetest tingitud stress);
 • onkoloogilised diagnoosid ja taastumine;
 • töötus, sh pikaajaline töötus, uued kutsevalikud;
 • tööelu suunamuutused, karjäärimuutus; elukoha ja keskkonna vahetus ning sisseelamine, sh pagulased;
 • ülekaal, diabeet.

Kogemusnõustamise teenuse hinnakiri: 1 tund /45 min kontaktkohtumist + 15 minutit dokumenteerimist.

Töötukassa link

© 2020 Argument MTÜ. All Rights Reserved